ALGEMENE VOORWAARDEN

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Felix en co
Lore Scheveneels
Cardijnlaan 72
2200 Herentals
BE0668771151
info@felixenco.be

BETALINGSVOORWAARDEN

 

Een bestelling wordt slechts verzonden wanneer de betaling goed is toegekomen. Bij het uitblijven van betaling zal een eerste betalingsherinnering zonder extra kosten worden verzonden. Vanaf een tweede herinnering wordt steeds een administratieve kost van 5 euro aangerekend.

LEVERINGSVOORWAARDEN

 

De opgegeven datum van levering is slechts indicatief. Gezien Felix & co gedeeltelijk afhankelijk is van derden, kan een latere levering nooit aanleiding geven voor een schadevergoeding.

HERROEPINGSRECHT BIJ VERKOOP OP AFSTAND

 

Voor overeenkomsten op afstand is steeds een herroepingsrecht van toepassing, zoals omschreven in art. 46 van de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming:

“Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.”

Na het plaatsen van de bestelling heeft de consument 14 kalenderdagen de tijd om de bestelling te hierzien. Een herroeping van een bevestigde bestelling gebeurt steeds per e-mail op het adres info@felixenco.be. Indien de goederen op het moment van herroeping reeds geleverd werden aan de consument, dient de consument de kosten voor terugzending op zich te nemen.

Opgelet: Bovenstaand herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten en producten die op maat gemaakt worden (de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben – in dit geval vb. gepersonaliseerde kinderboeken – of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen).

 

PRIVACYVERKLARING

 

Bij gebruik van deze website worden persoonlijke gegevens verzameld. Felix & co gaat zeer zorgvuldig om met deze gegevens en verstrekt deze niet aan derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Niets van deze website mag gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Felix & co. Verder is ook het kopiëren van producten, teksten, afbeeldingen niet toegestaan. Op alle kinderboeken en ontwerpen die door Felix & co zijn vervaardigd, is auteursrecht van toepassing.

KLACHTENAFHANDELING

 

De consument dient een klacht steeds schriftelijk aan te kondigen. De klacht dient te gebeuren binnen een termijn van 8 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

GEPERSONALISEERDE KINDERBOEKEN
& ANDER LEUK DRUKWERK

copyright © 2020 Felix & co

MAILKE STUREN OFWA ?!

sharing is caring, and good karma